กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี

พันตำรวจเอก ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ
ผกก.ตชด.๓๓
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

2
1
6
bbpp

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปราม
การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม
กก.ตชด.33

 
 
 
เมนูหลัก
 
 
 
 

at กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เบอร์โทร 053-012922
bh