ผู้บังคับบัญชา
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี

......................

 

 

พันตำรวจเอก อภิชาติ รักพงษ์
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓

พันตำรวจโททรงศักดิ์ ไชยลาภ
รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓

พันตำรวจโท ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ
รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓พันตำรวจโท บัณฑิต สีหาโคตร
รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓

พันตำรวจโท วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์
ครูใหญ่ (สบ.3)
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓

 

 

พันตำรวจตรี ณัฐพล ทาชุ่ม
สารวัตรงานธุรการกำลังพลและคดีวินัยพันตำรวจตรีหญิง
จุฑารัตน์ นรพงษ์
สารวัตรงานแผนงานและงบประมาณ

พันตำรวจตรีเอกชัย อุดหนุน
สารวัตรงานการข่าว

พันตำรวจตรีหญิง สุวรรณา ภูบาล
สารวัตรงานส่งกำลังบำรุง

 

 


พันตำรวจตรี มะดูฮา หะยีตาและ
สารวัตรการเงิน


พันตำรวจตรี จักรพรรณ เรืองฤทธิ์
สารวัตจิตอาสา


ร้อยตำรวจเอกสุรกาญ มูลมอญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

 

 

 

พันตำรวจตรี บุญโฮม อนุกูล
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๑

พันตำรวจตรี ประยูร ศาลาสุข
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๒

พันตำรวจตรีฉมาบดี สุริยอมร
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๓

 

พันตำรวจตรี กิตติพงษ์ ชัยอนันต์
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๔

พันตำรวจตรี ณภัทร ชะวาลา
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๕

พันตำรวจตรี ธวัชชัย สุรินต๊ะ
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖

พันตำรวจโท นิรันดร์ ไชยรัตน์
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗

 


              
 

 

   

 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290