ตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู

หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน วาทู ตำบล เสาหิน อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110

18.543107, 97.751985