ตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ(บ้านน้ำบ่อสะเป่)

หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน น้ำบ่อสะเป่ ตำบล สบป่อง อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58150

19.507425, 98.193103