ตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอยแสง

หมู่ที่ 13 หมุ่บ้าน ดอยแสง ตำบล ปางหมู อำเภอ เมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000

19.403006, 97.835290