ตำแหน่งที่ตั้ง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ

หมู่ที่ 9 หมุ่บ้าน โกแประ ตำบล แม่คง อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

18.336538, 97.520518